Política de privacitat

Informació sobre la Protecció de Dades

1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
– Entitat: MARIA TERESA SANT PONS
– CIF de l’entitat: 77740954B
– Adreça de l’entitat: GRAN VIA, 76 – (08600) BERGA
– Correu electrònic de l’entitat: [email protected]
– Responsable del tractament : MARIA TERESA SANT PONS
– Telèfon del responsable del tractament : 938222911
– Correu electrònic del responsable del tractament : [email protected]

2. Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a MARIA TERESA SANT PONS tractem les dades que ens facilita per alguna o totes les finalitats següents:

- Arxiu/historial de treballadors i extreballadors de l’empresa.

- Compra/venda de béns i serveis.

- Compra/venda de material.

- Consulta online.

- Control i supervisió de l’eficiència i qualitat de l’entitat.

- Coordinació d’activitats empresarials.

- Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades.

- Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o d’altres.

- Formació.

- Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.

- Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments.

- Manteniment de la relació laboral i contraprestació per les feines fetes.

- Proporcionar-los un servei.

- Publicació de dades de caràcter personal en les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació.

- Realització d’enquestes de satisfacció.

- Realització d’un curs/formació mitjançant pàgina web/plataforma.

- Realitzar comandes.

- Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès incloses en el currículum.

- Recepció d’un servei prestat.

- Registre dels cursos/formacions realitzades.

- Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral.

- Tramitació de pressupostos.

- Tractament de dades per a cursos i formacions.

- Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa.

3. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades un temps indefinit, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per a complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades radica en:

- Consentiment inequívoc.

- Execució d’un contracte.

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

- A d’altres responsables del tractament.

- Administració tributària.

- Bancs i entitats financeres.

- Entitats de Consultoria/Auditoria.

- Entitats informàtiques de manteniment de software i hardware.

- Gestoria/Assessoria.

- No es comparteixen les dades amb tercers.

- Seguretat social.

- Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

- Tutors legals de l’afectat.

6. Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si a MARIA TERESA SANT PONS estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva eliminació quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. MARIA TERESA SANT PONS deixarà de tractar les dades, tret que per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així como retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels seus drets pot fer-ho a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

- Per exercir el seu dret d’Accés cliqui aquí

- Per exercir el seu dret de Rectificació cliqui aquí

- Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) cliqui aquí

- Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament cliqui aquí

- Per exercir el seu dret d’Oposició cliqui aquí

- Per exercir el seu dret de Portabilitat cliqui aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres a través de correu postal a la següent adreça: GRAN VIA, 76 – (08600) BERGA adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la seva sol·licitud.

Per últim, l’informem que pot dirigir-se a l’Agencia Española de Protección de Datos i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

7. Política de galetes

Per a conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Galetes a través del següent enllaç política de galetes .
Contacta'ns
c/ Gran Via 76 bxs - 08600 - Berga
+34 93 822 29 11
Dimarts i dijous de 10.00h a 12.30h i de dilluns a divendres 15.00h a 21.00h
https://www.englishtime.cat/wp-content/uploads/2023/02/01_logo-color.png
https://www.englishtime.cat/wp-content/uploads/2023/02/02_logo-color.png

Acadèmia d'Idiomes a Berga © 2024 | ENGLISH TIME